NKI-skolans uppslagsbok

Litet enbandsverk som kom i elva upplagor mellan 1937 och 1955. Redaktörer: Harry Maiander och Eugene Kroon.

Verket blev populärt och utkom ideligen i nya reviderade upplagor och försäljningen översteg till slut 200 000 exemplar. Redaktör för samtliga dessa upplagor var Harry Maiander, då Eugene Kron avled i juli 1937, strax innan förstaupplagans publicerades. Men Kroon anges trots detta som redaktör i samtliga elva upplagor. Harry Maiander var rektor och Kron studierektor för NKI-skolan.

Det kan vara knepigt att avgöra vilken upplaga ett visst exemplar egentligen är. Ibland anges det tydligt, ibland har ett enkelt nytryck senare kommit att betraktas som egen upplaga, vilket rör till begreppen.

Tabellen nedan är ett försök att reda ut upplagoröran.
Bild Uppl. Årtal Kommentar

Upplaga 1
1 1937 Blått klotband med enkel, gyllene medaljong på pärmens framsida med en oljelampa och bokstäverna NKI. På sidan 580 finns tillägg och rättelser. Utgivet av Biblioteksförlaget i Sthlm. Tryckt av Tryckeriaktiebolaget Thule 1937.

Upplaga 2, båda varianterna.
2a 1937 Rött klotband med titel på både rygg och framsida. Utgivet av Biblioteksförlaget i Sthlm. Tryckt av Tryckeriaktiebolaget Thule 1937. Sid. 3-8 är företal och förklaringar, 9-580 är uppslagsdel. Sist sitter 8 sidor tryckta på kartong. Första bladet är en redogörelse för hur det går till att studera på NKI-skolan, de övriga bladen består av sex stycken rekvisitionskuponger för kostnadsfri studiehanbok. Inga rättelser eller tillägg.
2b 1938 Rött klotband med titel på rygg och framsida, för övrigt samma utseende som 2b. Utgivet av Biblioteksförlaget i Sthlm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm. F.ö. samma som ovan, inklusive kartongbladen i slutet.
3 1940 Blått klotband med falska bind. Ingen text på pärmens framsida. Reviderad upplaga 1940. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm. Har ett tillägg med spaltnummer 1227-1236.
4 1941 Grönt klotband med falska bind. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm.
5 1942 Brunt halvklotband med pappersklädda pärmar. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm. Har ett tillägg med spaltnr. 1227-1230.
I det här verket finns en lista över tidigare upplagor vilken kräver följande kommentar: upplaga 2 uppges ha utkommit först 1938 och andratryckningen 1939, vilket inte stämmer med vad som står i verken, där årtalen är 1937 resp. 1938.
6 1942 Blått halvklotband med papperspärmar. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1942. Har ett tillägg med spaltnr. 1227-1242.
7 1943 Brunt eller blått halvklotband, papperspärmar. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1943. Annars identisk med upplaga 6.
8 1944 Vitt halvklotband med två bruna medaljonger på ryggen med dels titeln, dels "A-Ö" . Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1944. Har ett tillägg med spaltnummer 1003-1006. Mellan spalt 656 och 657 finns en 32-spaltig artikel om NKI-skolan, där det bland annat uppges att uppslagsboken nu tryckts i mer än 200 000 exemplar.
9a 1945 Vitt halvklotband med två bruna medaljonger på ryggen med dels titeln, dels "A-Ö" . Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1945. Skillnaden mot 8:e uppl. är en ny 20-sidig artikel om NKI-skolan, nu placerad längst bak, samt en hänvisning till denna som ändrats i förordet.
9b 1945 Samma som 9a med skillnaden att artikeln om NKI-skolan är inbunden mellan spalt 656 och 657.

10:e upplagan.
Upplagorna 8, 9a och 9b har samma design, fast bruna medaljonger.
10 1946 Vitt halvklotband med två gröna medaljonger på ryggen med dels titeln, dels "A-Ö" .
Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1946.
Skillnad mot 9:e upplagan är tillagt stycke i förordet som anger att det är den 10:e upplagan, utkommen våren 1946, samt ett tillägg med spaltnr. 1003-1008 och artikel om NKI-skolan längst bak.

Pocketomslaget på 11a och 11d.
11a 1952 Gult pocketband med tecknade färgillustrationer. Utgivet av NKI-skolan i Stockholm. Tryckt av NKI:s tryckeri i Stockholm 1952. Sidorna 6 och 7 har en lista med förkortningar. Två rader rättelser efter texten på sidan 544. Artikel om NKI-skolan längst bak. På sidan 8 finns 8 tillägg samt texten "Detta ark trycktes den 17 dec. 1952"
11b 1952 Blått klotband. Sidorna 6 och 7 har en lista med förkortningar. Två rader rättelser efter texten på sidan 544. Har ett tillägg på sidan å tryckt den 17 december 1952. För övrigt samma som 11a.
11c 1955 Blått klotband. Saknar förkortningslistan som varianterna a och b har. I stället är tillägget (sid 6-8) utökat. På sidan 8 finns uppgiften: "Detta ark trycktes den 14 juni 1955". Dock står det på försättsbladet att verket trycktes 1952. F.ö. samma som 11a.
11d 1955 Samma som 11c, men bundet i samma gula pocketband som 11a.


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 2003-06-15. Senast ändrad: 2005-11-29.
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.