Alf Henrikson: En uppslagsbok

1990-1995, Bra Böcker. Redaktör: Gil Dahlström. 1:a upplagan. Antal band: 21
Endast humaniora. Verket är en "inventering av Alf Henriksons gärning." Sista bandet utkom strax före Henriksons död.
1999 började verket nyutgivas, denna gång i 3 stora volymer.
Band# Utg. år Omfång
1 199? A
2 199? B
3 199? C
4 199? D
5 199? E
6 199? F
7 199? G
8 199? H
9 199? IJ
10 199? K
11 199? L
12 199? M
13 199? N
14 199? O
15 199? P
16 199? QR
17 199? S
18 199? T
19 199? UV
20 199? XYZ
21 199? ÅÄÖ


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 1999-06-02. Senast ändrad: 2010-05-21
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.