Bonniers lexikon

Detta är namnet på två olika uppslagsverk, båda föga förvånande utgivna av Bonniers. Det första är utgivet 1961-67 och behandlas här nedan. Det andra kom 1993-1998.

1961-1967, Bonniers. Redaktör: Uno Dalén, fil.kand. Antal band: 15
Utan jämförelse Bonniers' bästa uppslagsverk, sett ur en rent akademisk synvinkel. Verket innehåller c:a 110 000 väl upplagda artiklar, illustrerade effektivt utan prål. Förutom små illustrationer i texten förekommer ett stort antal plancher, dessutom ett tiotal flerskiktsbilder av genomsiktstyp. Illustrationen till ordet 'dagerrotyp' torde vara unik i svensk encyklopedihistoria.
Verket baserades på Bonniers konversationslexikon, men är grundligt reviderat och framför allt moderniserat. Det är fortfarande ett auktoritativt verk, och skäms sannerligen inte för sig i en modern bokhylla.

Bilden föreställer en av många inbindningsvarianter, det s.k. guldäpplet, här med originalskyddsomslagen av transparent plast kvar. Guldäpplet och bandets övriga design är signerat formgivaren Stig Lindberg.

Band# Utg. år Omfång
1 ? A-BARTH
2 ? BARTHEL-CAMBRIC
3 ? CAMBRIDGE-DUBB
4 ? DUBBA-FLATEN
5 ? FLATFISK-GERTRUD
6 ? GERTZ-HOLTEDAHL
7 1964 HOLTER-KAPITALISM
8 1964 KAPITALIST-LAURELIUS
9 1965 LAURELL-MJÖLKRÖR
10 1965 MJÖLKSAFT-PANORERING
11 1965 PANSAR-ROMELL
12 1966 ROMEO-SKALDJUR
13 1966 SMALFILM-SÄFLUND
14 1966 SÄFNÄS-WALLANDER
15 1967 VALLARO-ÖÄ, SUPPLEMENT


1993-1998, Bonniers. Redaktör: Lena Ahlgren. Antal band: 24, plus några tilläggsband som såldes separat.

Bonniers gjorde sig ingen större ansträngning när de skulle ge ut sitt första stora verk på 30 år. Verket är baserat på förra utgåvan av Bonniers lexikon, visserligen uppdaterat, men i många fall definitivt inte nyskrivet. En nedtoning av det akademiska språket har dock skett. Man ville tydligen vända sig till en bredare publik än Nationalencyklopedin, som var under utgivning samtidigt som detta verk.

Någon succé lär verket inte ha blivit. Man ser det inte så ofta i hyllorna i de svenska hemmen, och på Bonniers blir de tysta och får något ansträngt i rösten när man frågar hur många set de har sålt.

Bilden visar verket med de karakteristiska olikfärgade skyddsomslagen.
 
Band# Utg. år Omfång
1 1993 A-ASTU
2 1993 ASUN-BOKN
3 1994>/td> BOKO-CHOW
4 1994 CHRE-DRAG
5 1994 DRAK-FASA
6 1994 FASC-GALM
7 1994 GALO-HANC
8 1995 HAND-INFE
9 1995 INFI-KASI
10 1995 KASK-KRUT
11 1995 KRUX-LJUS
12 1996 LKAB-MERE
13 1996 MERE-NEUR
14 1996 NEUS-PARC
15 1997 PARD-RACH
16 1997 RACI-SAIM
17 1997 SAIN-SLOM
18 1997 SLOT-SVAN
19 1997 SWAP-TOND
20 1997 TONE-VASO
21 1997 VASS-ÅKAR
22 1997 ÅKER-ÖÄND, Index. Indexdelen är tryckt på tunnare papper.
23 1993 Ordbok. Egentligen femte upplagan av Bonniers svenska ordbok. Även utgiven separat som Bonniers lexikons ordbok.
24 1994 Atlas
Tilläggsband
25 ? Läkarbok del 1
26 ? Läkarbok del 2
27 ? Sveriges historia
28 ? 20:e århundradets när-var-hur


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 1999-06-02. Senast ändrad: 1999-06-02
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.