Uppslagsverket Finland

Detta är ett finskt uppslagsverk på svenska språket. Arbetet med att ta fram verket började redan 1969 och fick ekonomiskt stöd av den finska riksdagen.
Målsättningen men verket var i första hand att förmedla kunskap om finska förhållanden till den svenskspråkiga befolkningen i Finland, men även att förmedla dylik kunskap till övriga Norden, där ju svenska språket är mer gångbart än finska.
Det märks tydligt att verket i huvudsak inriktat sig på finska företeelser, och gjort det ordentligt. Artiklarna är genomgående stora och tämligen uttömmande för att vara i ett uppslagsverk. En jämförelse med den svenska Nationalencyklopedin visar att artiklar om finska förhållanden oftast är större i Uppslagsverket Finland än i NE (art. Helsingfors, Väinö Linna och Fortsättningskriget, till exempel) Artiklar om icke finska företeelser finns med då de är viktiga för finsk kultur eller historia. Således finnes en stor artikel om Stockholm men ingen om London, en artikel om Vladimir Lenin men ingen om Winston Churchill.
Verket är i huvudsak akademiskt inriktat och inte så välillustrerat.

Under 2004 började Schildts ge ut en ny, helt genomarbetad upplaga av Uppslagsverket Finland. Två band (av planerade fem) har kommit hittills (sept. 2004). Målsättningen med denna nya upplaga är att skapa ett verk som "kan konsulteras även om hundra år". Detta åstadkommer man genom en stor tyngd på historiska perspektiv.
Första upplagan
Band# Utg. år Omfång
1 1982 A-J.
2 1983 K-R
3 1985 S-Ö.


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 2000-11-25. Senast ändrad: 2000-11-25.
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.