Folkets bok (1)

1882-1885 (färdigställdes aldrig) Redaktörer: K.P. Arnoldson, C. v. Bergen

Endast ett band av detta verk hann komma ut innan det lades ner. Bandet har omfånget A-Carlsson, men enligt olika källor ska 27 eller 29 häften täckande bokstäverna A till början av D ha kommit ut. Dessa överskjutande häften finns förmodligen inte inbundna och torde vara synnerligen sällsynta.

Hade verket fullbordats hade det uppskattningsvis omfattat 10-12 band, och således blivit Sveriges dittills näst största uppslagsverk efter Nordisk familjebok.

Verket är innehållsligt påverkat av de bägge redaktörernas åsikter. Klas Pontus Arnoldson utgav flera religiösa skrifter och var också en stor fredsvän (det var han som bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen), C. v. Bergen var spiritist och publicist.

Folkets bok är även namnet på ett annat encyklopediskt arbete. Se Folkets bok (2)

[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 960812. Uppdaterad 2006-08-15.

Copyright © Christofer Psilander.