Gernandts konversationslexikon

1889-1897, Gernandts förlag. Redaktör: Bernhard Meijer. Antal band: 4

Detta fyrbandsverk är en aktualiserad sammandragning av Nordisk familjeboks förstaupplaga, vilken just hade blivit färdigställd. Verket innehåller inga illustrationer.
Ett supplement färdigställdes av J. P. Velander, och detta utgavs i samband med en nyutgåva av verket 1895-1897. Supplementavsnitten bands då in i det band det refererade till och utgör alltså inget eget band. Det förekommer även inbindningsvarianter där samtliga supplemetsidor sitter inbundna längst bak i band 4.
 
Originalutgåvan utan supplement Nyutgåvan med supplement 
(omfånget är detsamma)
Band nr. Omfång Utg. år Sidantal Band nr. Utg. år Sidantal Varav suppl.
1 A-EDIL 1891 716 1 1895 809 93
2 EDINGBURGH-KARLSTAD 1892 724 2 1896 795 71
3 KARLSTEEN-PÖRTE 1893 735 3 1897 798 63
4 Q-ÖYNHAUSEN 1894 901 4 1897 981 80


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 1999-06-02. Senast ändrad: 1999-06-02
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.