Media

1979-1982, Bonniers. Redaktörer: Lena Backström, Sven Lidman (Textdelen: Uno Dahlén). Antal band: 15.

Detta verks bas består egentligen av ett antal stora bildsidor, s.k. 'lexivisioner', trevliga att titta på, men inte försedda med särskilt mycket text. Till detta fogade man en redan befintlig textmassa, nämligen den från Bonniers 3-bandslexikons 3:e upplaga, vilken ordagrant fördes in i det nya uppslagsverket. Viss uppdatering av t.ex. folkmängdsuppgifter började göras under verkets senare utgivningstid.
Det hela var ett försök att modernisera encyklopedin i samma anda och som en utveckling av idén bakom Focus, som ju också var Sven Lidmans konstruktion. Meningen var även här att göra verket lättillgänglig för den breda massan. Namnet 'Media' (egentligen taget på måfå ur en latinsk ordbok) kunde utläsas 'Modern Encyclopedia'.
Även till detta verk utkom band av mera monografisk karaktär, till exempel 'Människan', 1 band, och 'Världshistoria', 2 band.

Media
Band# Utg. år Omfång
1 1979 A-BEK
2 1979 BEL-CHR
3 1979 CHU-ENC
4 1979 END-GAM
5 1980 GAN-HOO
6 1980 HOP-KAS
7 1980 KAT-LAT
8 1981 LAU-MES
9 1981 MET-OPT
10 1981 OPU-RAV
11 1981 RAY-SIM
12 1981 SIN-SVE
13 1981 SVI-URB
14 1981 URD-ÖÄ
15 1981 Data, tabeller, synonymer

[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 1999-06-02. Senast ändrad: 2004-08-24
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.