Alf Henriksson: En uppslagsbok

1990-1995, Bra Böcker. Redaktör: Gil Dahlström. 1:a upplagan. Antal band: 21
Endast humaniora. Verket är en "inventering av Alf Henriksons gärning." Sista bandet utkom strax före Henriksons död.

Band# Utg. år Omfång
1 199? A
2 199? B
3 199? C
4 199? D
5 199? E
6 199? F
7 199? G
8 199? H
9 199? IJ
10 199? K
11 199? L
12 199? M
13 199? N
14 199? O
15 199? P
16 199? QR
17 199? S
18 199? T
19 199? UV
20 199? XYZ
21 199? ÅÄÖ


Allas uppslagsbok

1941, Astra. Redaktör: Knut Lundmark. Antal band: 1. 17000 ord, 916 sidor. Detta verk är ett nytryck av Lilla Uppslagsboken (1).


Bokia uppslagsbok

1986, Prisma. Redaktörer: Eva Gomer och Sture Sundell. Antal band: 1 Samma som Prismas uppslagsbok, 6:e uppl.


Bonniers trebandslexikon

1970, 1974, 1979, Bonniers. Redaktör: Uno Dahlén. 3 upplagor. Antal band: 3

Detta verk är en mycket välgjord sammandragning av Bonniers Lexikon från 61-67. Tabellen gäller 1:a upplagan, men omfånget var detsamma i de två följande.

Bilden föreställer band 1 från 1:a och 2:a upplagorna. Observera att verket hette "trebands..." på förstaupplagan och "3-bands..." på den andra!

Band# Utg. år Omfång
1 1970 A-G.
2 1970 H-O.
3 1970 P-Ö.


Bonniers folklexikon

1951-1953, Bonniers. Redaktör: Axel Elvin. 1:a och enda upplagan. Antal band: 5
Verket är baserat på Bonniers Konversationslexikon, 2:a uppl., och kan i stora stycken betraktas som en aktualiserad förkortning av detta verk.

Band# Utg. år Omfång
1 1951 A-EFORUS
2 1951 EFRAIM-INDUS
3 1952 INDUSTRI-MÄTVERKTYG
4 1952 MÖBLER-SPACKLA
5 1953 SPADER-ÖÄ


Bonniers konversationslexikon

1922-1929, Bonniers. Redaktörer: Yngve Lorents, Gotthard Johansson. 1:a upplagan. Antal band: 13

Band# Utg. år Omfång
1 1922 A-BIZET
2 1923 BIÄTARE-DALNIJ
3 1923 DALOU-FINLAND
4 1924 FINLAY-GROS
5 1924 GROSCHEN-ITO
6 1925 ITROL-KYRKOFONDEN
7 1925 KYRKOFRID-MEUSE
8 1926 MEUSNIER-PARK
9 1926 PARK-SAGÅN
10 1927 SALVA-STOMP
11 1927 STONE-TÅNG
12 1928 TÅNGE-Ö.Ä.
13 1929 SUPPLEMENT (onumrerat)


Bonniers konversationslexikon

1937-1950, Bonniers. Redaktörer: Axel Elvin, fil.kand. 2:a upplagan. Antal band: 15
Detta verk finns även utgivet som "jubileumsupplaga", då i 30 smalare band numrerade 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 3:1 o.s.v.

Band# Utg. år Omfång
1 1937 A-BAROCCI
2 1939 BAROCK-BUMERANG
3 1939 BUNA-DOPPINGAR
4 1940 DOPPLER-FLAMUGN
5 1941 FLANDERN-GRAFIT
6 1942 GRAFOLOGI-IHLEN
7 1942 IHRE-KLÖVEDAL
8 1943 KLÖVER-LUFT
9 1944 LUFT-NERIUM
10 1944 NERMAN-PSALM
11 1945 PSALMBOK-SENSUELL
12 1946 SENTA-SUDHOFF
13 1948 SUDOR-UKULELE
14 1948 ULAN-Ö. Ä
15 1950 SUPPLEMENT A-Ö


Bonniers lexikon

Detta är namnet på två olika uppslagsverk, båda föga förvånande utgivna av Bonniers. Det första är utgivet 1961-67 och behandlas här nedan. Det andra började komma ut 1993 och är fortfarande under utgivning. Detta nyare verk har jag ännu inte skrivit något om.

1961-1967, Bonniers. Redaktör: Uno Dalén, fil.kand. 1:a upplagan. Antal band: 15
Utan jämförelse Bonniers' bästa uppslagsverk, sett ur en rent akademisk synvinkel. Verket innehåller c:a 110 000 väl upplagda artiklar, illustrerade effektivt utan prål. Förutom små illustrationer i texten förekommer ett stort antal plancher, dessutom ett tiotal flerskiktsbilder av genomsiktstyp. Illustrationen till ordet 'dagerrotyp' torde vara unik i svensk encyklopedihistoria.
Verket baserades på Bonniers konversationslexikon, men är grundligt reviderat och framför allt moderniserat. Det är fortfarande ett auktoritativt verk, och skäms sannerligen inte för sig i en modern bokhylla. Uppenbarligen tycker inte Bonniers det heller, utan har under de senaste trettio åren haft verket som utgångspunkt vid producerandet av nya verk, inklusive det nya Bonniers lexikon, som alltså är under utgivning.

Band# Utg. år Omfång
1 ? A-BARTH
2 ? BARTHEL-CAMBRIC
3 ? CAMBRIDGE-DUBB
4 ? DUBBA-FLATEN
5 ? FLATFISK-GERTRUD
6 ? GERTZ-HOLTEDAHL
7 1964 HOLTER-KAPITALISM
8 1964 KAPITALIST-LAURELIUS
9 1965 LAURELL-MJÖLKRÖR
10 1965 MJÖLKSAFT-PANORERING
11 1965 PANSAR-ROMELL
12 1966 ROMEO-SKALDJUR
13 1966 SMALFILM-SÄFLUND
14 1966 SÄFNÄS-WALLANDER
15 1967 VALLARO-ÖÄ, SUPPLEMENT


Bonniers lilla uppslagsbok

Enbandsverk av litet format utgivet av Bonniers. Sex upplagor, 1973-1992

Uppl# Utg. år Redaktör Storlek etc.
1 1973 Uno Dalén 393 sidor, 1 tillägg
2 1975 Uno Dalén 396 sidor, 9 tillägg
3 1978 Uno Dalén et al. 394 sidor
4 1984 Uno Dalén et al. 394 sidor. Finns även som trebandsverk. Se nedan!
5 1987 Uno Dalén et al. 472 sidor
6 1992 Anita Dahlberg 473 sidor


Bonniers lilla uppslagsbok 4:e upplagan, utgiven som trebandsverk i specialugtåva för underhållningsbokklubben.

Band# Utg. år Omfång
1 1984 A-G.
2 1984 H-O.
3 1984 P-Ö.


Bonniers stora lexikon

1985-1990, Bonniers. Redaktör: Lena Backström. Idé och regi: Sven Lidman.
1:a och enda upplagan. Antal band: 15
Indexbandet innehåller även tabeller och synonymer.

Band# Utg. år Omfång
1 1985 A-BEJ
2 1985 BEK-CHO
3 1985 CHR-EMP
4 1985 EMS-GAL
5 1986 GAM-HON
6 1986 HOO-KAR
7 1986 KAS-LAS
8 1986 LAT-MER
9 1987 MES-OLV
10 1988 OLY-RAF
11 1988 RAL-SIL
12 1989 SIM-SVA
13 1989 SVE-UNE
14 1989 UNG-ÖÄ
15 1990 INDEX


Bonniers uppslagsbok i färg

1977, Biblioteksförlaget. Redaktör: Per Axelsson. Antal band: 1.
648 sidor. Verket utgavs även under namnet "Trumf"


Bra Böckers Lexikon

Bra Böcker. Redaktör: Gil Dahlström, Jan-Öjvind Swahn.
Upplaga 1 1973-1981
Upplaga 2 1974-1982
Upplaga 3 1982-1990
Upplaga 4 1991-199? (Ej färdigt än. 21 band utgivna i augusti 1996)
Antal band: 25 i alla uppl.

Omfånget i de olika upplagorna varierades inte mer än i några få fall och då mycket litet. Tredje upplagan begåvades med medföljande 3D-glasögon så man kunde betrakta speciella bilder på försättsbladen.
Tabellen avser upplaga 3.

Band# Utg. år Omfång
1 1983 A-ASI
2 1983 ASJ-BIK
3 1983 BIL-BROT
4 1983 BROU-CODY
5 1984 COE-DICK
6 1984 DICO-ELIO
7 1984 ELIS-FINO
8 1985 FINS-FÄLL
9 1985 FÄLT-GREK
10 1985 GREN-HIK
11 1986 HIL-IRA
12 1986 IRB-KARK
13 1986 KARL-KROO
14 1987 KROP-LOO
15 1987 LOP-METR
16 1987 METS-NEG
17 1988 NEH-ORF
18 1988 ORG-POR
19 1988 PORS-ROT
20 1989 ROTA-SJÄ
21 1989 SJÖ-STOC
22 1989 STOD-TCN
23 1990 TCO-UFO
24 1990 UGA-VIS
25 1990 VIT-ÖÄ


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 960811. Uppdaterad 981014.
Copyright © Christofer Psilander.