Combi visuell och Combi lexikon

samt Familjens universallexikon
och Uppslagsboken FINN

1968-1970 resp. 1973, Förlagshuset Norden, Combi International. Idé: Sven Lidman, Redaktör: Ann-Marie Lund. Antal band: 5 resp. 2
Combi Visuell var en utveckling av bild- och storartikelidén från Focus. I detta verk valde man att inte ha något annat än just storartiklar, och det står till och med i inledningen att verket kommer till sin fulla rätt om man även har ett konventionellt uppslagsverk till hands.
Dock beslutade man sig för att förse läsaren med ett sådant själv, och sammanställde Combi Lexikon, som är strikt alfabetiskt, utan storartiklar, några år senare.
Combi Lexikon gavs ut i ny upplaga 1975 i samarbete med Det Bästa, under namnet Familjens universallexikon. 1976 utgavs det ånyo, i ett tjockt band och då under namnet Finn. Texten omarbetates egentligen inte i dessa två utgåvor, men statistiska uppgifter genomgick då en grundlig revision. (Det Bästa lade till ett tredje band, med uppslagsord inom flera olika ämnen, synonymer, bevingade ord och lexikon på engelska, tyska, franska, spanska, finaka, norska och danska.)


Combi Visuell
Band# Utg. år Omfång
1 1968 A-FJ
2 1968 FL-JO
3 1969 JU-MO
4 1969 MU-SP
5 1970 ST-Ö, register A-Ö och studieplan
Combi lexikon
Band# Utg. år Omfång
1 1973 A-K
2 1973 L-Ö
Familjens universallexikon
Band# Utg. år Omfång
1 1975 A-K
2 1975 L-Ö
3 1975 Diverse ämnen och språklexikon
Uppslagsboken Finn
1 1976 A-Ö


Folkets bok (1)

1882-1885 (färdigställdes aldrig) Redaktörer: K.P. Arnoldson, C. v. Bergen
29 häften täckande bokstäverna A till början av D utkom.

Folkets bok (2)

1906-1909, Fröléen & Comp. Redaktör: O. H. Dumrath. 1:a upplagan. Antal band: 3
Nytrycktes flera gånger under namnet "Fröléens konversationslexikon", då med div. tillägg. 25250 artiklar.

Band# Utg. år Omfång
1 1906 A-G. 8472 art.
2 1907 H-M. 7213 art.
3 1909 N-Ö. 9565 art.


Fröléens konversationslexikon

1910, Fröléen & Comp. Redaktör: O. H. Dumrath. 1:a upplagan. Antal band: 3
Nytryck av "Folkets Bok" med div. tillägg. 25250 artiklar.

Band# Utg. år Omfång
1 1910 A-G. 8472 art.
2 1910 H-M. 7213 art.
3 1910 N-Ö. 9565 art.

Gernandts konversationslexikon

1891-1894, Gernandts förlag. Redaktör: B. Meijer. Antal band: 4
Verket är ett sammandrag av Nordisk Familjeboks 1:a upplaga, som var under utgivning vid denna tid.
Ett supplement gavs ut 1895-97 av J. P. Velander. Om detta har publiceraren av dessa web-sidor icke lyckats skaffa sig någon ytterligare information.

Band# Utg. år Omfång
1 1891 A-EDIL
2 1892 EDINBURGH-KARLSTAD
3 1893 KARLSTEEN-PÖRTE
4 1894 Q-ÖYNHAUSEN
Supplement utgivet 1895-97


Åhlén & Söners Uppslagsbok

Även utgivet under namnet Hemmets konversationslexikon

1931-1933, Åhlén och Söner. Redaktör: Helge Lindberg. Antal band: 13
Medelstort verk som utgör ett skolexempel på ett ganska vanligt fenomen i encyklopedibranchen: återanvändning. Verket stöptes om två gånger under trettiotalet. Namnet byttes ut till Hemmets konversationslexikon i samband med nytryck 1932. 1938 trycktes verket igen, men nu i fyra tjockare band i stället för de tretton det tidigare bestått av. Den enda redaktionella skillnaden mellan den första utgåvan och de senare är att de rättelser som trycktes i början av varje band av första utgåvan, i de senare inkorporerats i brödtexten.

Åhlén & Söners Uppslagsbok samt första
utgåvan av Hemmets konversationslexikon
Band# Utg. år Omfång
1 1931 A-BANKKONTO
2 1931 BANKO-CALAS
3 1931 CALCEOLARIA-DYN
4 1932 DÜNA-FRANCESCA
5 1932 FRANCESCA DA RÍMINI-HAVSNÅLAR
6 1932 HAVSORMAR-KAMKE
7 1932 KAMMANETER-LANGLEY
8 1932 LANGMUIR-MOMENTAN
9 1932 MOMMSEN-PAULI
10 1932 PAULINUS-SACKLÉN
11 1933 SACKVILLE-STRÅKE
12 1933 STRÅKINSTRUMENT-TYSKA ORDEN
13 1933 TYSKLAND-Ö. Ä.
Senare utgåvan av Hemmets konversationslexikon
Band# Utg. år Omfång
1 1938 A-ELYSÉE-PALATSET
2 1938 ELYSION-KROPP
3 1938 KROPPA-RÖTNING
4 1938 S-Ö.Ä.


Konversations- och universallexikon

1856-1866, Adolf Bonniers förlag. Redaktör: Martin Schück. Antal band: 4
Mycket välskrivet litet pionjärverk. Har till skillnad från sina föregångare Conversationslexikon och Svenskt konversationslexikon en ämnesbredd som mera motsvarar dagens uppslagsverk.
Martin Schück var bland annat läroboksförfattare och pedagog.

Band# Utg. år Omfång
1 1857 A-D
2 18?? E-J
3 18?? K-Q
4 1866 R-Ö


Lexikon 2000

1995- , Bra Böcker. Redaktör: Doe Mena-Berlin. Antal band: 25, varav 13 utgivna i juli1997.
Bra Böckers efterföljare till Bra Böckers Lexikon. Verket är mycket snarlikt det förra, och skulle kunna betraktas som en femte upplaga av detta.
För övrigt kan man konstatera att det är det är vågat att kalla verket Lexikon 2000. Det anses ju bringa otur att döpa en båt efter ett sjunket fartyg, men detta är man nog inte medvetna om på Bra Böcker. Lexikon 2000 var ursprungligen namnet på vad som skulle bli en jätteencyklopedi innefattande allt mänskligt vetande och som planerades av ett schweiziskt företag i mitten av sjuttiotalet. Projektet var dock alldeles för illa planerat och gick omkull ganska snart. Det lämnade inget till eftervärlden förutom miljonskulder - och sedemera namnet Lexikon 2000.


Lilla Focus

Tredjeupplagan även utgiven under namnet Familjebokklubbens uppslagsbok.

Enbandsverk baserat på Focus. Fem upplagor 1961-1984.

Uppl# Utg. år Redaktör Utförande
1 1961 Sven Lidman Blått band, litet format. 960 sidor + atlas
2 1965 Lennart Oldenburg Blått band, litet format. 994 sidor + atlas
3 1974 Lennart Oldenburg Blått band, större format. 864 sidor.
Familjebokklubbens uppslagsbok: Rött band, litet format.
4 1979 Karl-Åke Kärnell Blått band, större format. 864 sidor.
5 1984 P. Jonas Sjögren Rött band, större format. 894 sidor.


Lilla Uppslagsboken

Namn på två olika verk.

Lilla Uppslagsboken (1)

1940, Astra.

Liten uppslagsbok i ett band redigerad av Knut Lundmark, som var professor i astronomi(!) vid Lunds universitet. Det består av 917 sidor som innehåller 17000 ord, många förklarade endast som i en ordbok. Uppslagsorden står mycket överskådligt i vänstermarginalen.

Nytrycktes 1941 under namnet Allas uppslagsbok.

Lilla Uppslagsboken (2)

Medelstort uppslagsverk utgivet av Förlagshuset Norden. Till viss del baserat på "Svensk uppslagsbok".
Lilla Uppslagsboken, 1:a upplagan.
1957-1959, Förlagshuset Norden. Redaktör: Bertil Hanström

Band# Utg. år Omfång
1 1957 A-BOP
2 1957 BOR-EDW
3 1957 EDÅ-FÖM
4 1957 FÖR-HÄK
5 1957 HÄL-KRE
6 1958 KRI-MOS
7 1958 MOT-PÄL
8 1958 PÄR-SOF
9 1959 SOG-TRE
10 1959 TRI-ÖÄ

Lilla Uppslagsboken, 2:a upplagan.
1964-1967, Förlagshuset Norden. Redaktör: Bertil Hanström
Vid en nytryckning 1975 utgav man ett supplementband. Redaktör för detta var Sten-Sture Forssell.

Band# Utg. år Omfång
1 1964 A-BOR
2 1964 BOS-EIP
3 1965 EIR-GAG
4 1965 GAH-IMB
5 1966 IMC-KRÅ
6 1966 KRÄ-MÅK
7 1966 MÅL-RAY
8 1967 RAZ-SPD
9 1967 SPE-TRU
10 1967 TRY-ÖÄ
11 1975 Supplement A-Ö


[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 960812. Uppdaterad 981014.

Version 1.4
Copyright © Christofer Psilander.